”nu blir det reklamfilm” 2

Utanför bullas det upp med kameror, reflektorer och allt som tillhör en filminspelning. Gatans alla parkeringsplatser är fyllda till brädden av minibussar, skåpvagnar och personbilar som fraktat folk och utrustning till platsen.
En trehjuling står ensam vid furstutrappan, ska en liten vara med i filmen?
Jag måste dock ila till mitt dagsförvärv och de får hållas där hemma….